Jury Berrie Heesen Prijs 2014

Wendy Paulissen - Aerts
‘Nadenksels’

Een map op maat, direct voorhanden als instrument dat daardoor ook daadwerkelijk gebruikt wordt. Een sympathiek initiatief, met oog voor zowel het praktische als het filosofisch-inhoudelijke.

De voorbeelden van korte verhaaltjes en opdrachtjes die vergezeld gaan van een serie vragen bieden mogelijkheden om een filosofisch gesprek met kleuters aan te gaan. Ze gaan uit van alledaagse dingen, herkenbaar, verrijkingen voor kinderen die meer willen, meer weten, meer aankunnen en uitdaging nodig hebben.

De kracht van deze aanzetten zit in de opbouw; doordacht en gestoeld op praktijkervaring. De map biedt al met al een stevig houvast voor wie er mee aan de slag wil.

We wensen je veel plezier en succes in de toekomst!

Jury Berrie Heesen Prijs 2014

 

_________________________________________________________________

 

 Recensie Silvia Drent

Naam materiaal 

Nadenksels 

Zakelijke gegevens materiaal 

Het materiaal is gemaakt door: Wendy Paulissen-Aerts 
Het materiaal is te bestellen via internet www.nadenksels.nl 

Domein 

Taalvaardig heden 

Lezen  

Begrijpend lezen 

Rekenen  

Visueel-ruimtelijk 

Vak overstijgend 

Leren leren 

Aanvullend op curriculum 

Kenmerken van de eerste leerlijn  

Inhoud en thema sluit aan bij reguliere stof 

Materiaal bestaat uit op zichzelf staande opdrachten 

Materiaal vereist begrip en inzicht 

Opdrachten zijn gericht op toepassen van verworven kennis 

Omvang van de leerstappen is relatief beperkt 

Materiaal is veelal zelf instruerend 

Kenmerken van de tweede leerlijn 

Inhoud en thema biedt nieuwe elementen t.o.v. reguliere stof 

Materiaal is vakoverstijgend en thematisch van aard 

Opdrachten vragen een hoog analytisch vermogen  

 

Opdrachten vereisen een creatief oplossend vermogen 

Omvang van de leerstappen wordt door de leerling zelf bepaald 

Materiaal vereist instructie en begeleiding door de leerkracht  

Inschatting leerstof jaarniveau 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Beschrijving materiaal 

Het materiaal bestaat uit twee mappen, die afzonderlijk besteld kunnen worden. Elke map bestaat uit de volgende onderdelen: werkmap met zeven thema’s, handleiding, vier gelamineerde wolkenkaarten, registratieformulier en 7x4 kant-en-klare gelamineerde leskaarten. De thema’s sluiten aan bij de gangbare thema’s in de onderbouw. Map 1: mensen-kleding-kunst-eten en drinken-lente-huis-ziek zijn. Map 2: zomer-herfst-winter-feestdagen in december-tijd-water-verkeer.  

Algemene taak omschrijving 

Elk thema kent de volgende vaste onderdelen:                              1. Filosofeeropdrachten, 2. Denkwolken, 3. Doe-opdrachten. Elke les heeft dezelfde opbouw: 1. Uitleg opdracht door begeleider, 2. Uitvoering opdracht zelfstandig werken, 3. Evaluatie opdracht met groep en begeleider.  

Niveau werk- en leervaardig heden 

Zelfstandig werken 

Zelfstandig leren 

Zelf verantwoordelijk leren 

Taken van de leerkracht 

Voorbereiding-instructie 

Begeleiding 

Evaluatie 

Bij de filosofielessen leest de leerkracht het verhaal voor en stelt vervolgens de vragen die bij de opdracht horen. 

De opdrachten met de denkwolken worden in een groep gedaan. 

Bij de doe-opdrachten is alleen een instructie vooraf nodig. 

De filosofielessen zijn onder begeleiding van de leerkracht. 

De opdrachten met denkwolken zijn onder begeleiding van de leerkracht. 

De doe-opdrachten kunnen kinderen grotendeels zelfstandig uitvoeren. 

Er is geen antwoordmodel bij de opdrachten, omdat het gaat om open opdrachten. 

De opdracht kan geëvalueerd worden via smileys op het registratieformulier. Deze beoordeling wordt samen met het kind vastgesteld. 

Inschatting tijdbesteding leerling 

Den tijdsduur van de lessen kan door de leerkracht zelf bepaald worden, in principe is er per les minimaal 15-20 minuten nodig. 

Vereiste beginsituatie leerlingen 

Er is geen specifieke beginsituatie noodzakelijk. 

Leerdoelen 

Er worden bij de Nadenksels door de auteur de volgende leerdoelen aangegeven: 

  • Aanzetten tot creatief denken 
  • Ontwikkelen luistervaardigheden 
  • Ontwikkelen communicatieve vaardigheden                                                         
  • Leren formuleren van eigen mening 
  • Leren van samenwerkvaardigheden 

Aanvullende informatie 

De mappen bieden leuke en uitdagende lessen, die een beroep doen op creatieve denkvaardigheden. De lessen zijn gemakkelijk in te passen binnen bestaande thema’s. De filosofielessen en de opdrachten met de denkwolken worden in een groepje gedaan onder begeleiding van de leerkracht, dit vraagt dus de mogelijkheid om met een kleine kring te werken. De opdrachten sluiten aan bij het denkniveau van kleuters, maar bieden wel de mogelijkheid om kinderen op een hoger denkniveau aan te spreken.