De kleuters die iets meer aankunnen vragen om meer verbreding en verrijking waarbij nieuwe uitdagingen ze motiveert om breder en dieper na te denken over onderwerpen.

Er is veel op de markt om kinderen uit te dagen (vooral vanaf groep 3) en alles zit prima in elkaar… maar het richt zich meestal maar op één onderdeel. Alleen filosoferen óf de diepte in gaan met rekenen of taal. Voor een combi ervan die aansloot bij het actuele thema moest ik steeds zelf iets maken of bij elkaar "rapen". Dat kostte veel tijd en lukte alleen met véél enthousiasme.

Als de extra lesstof zowel aansluit bij hun leefwereld als bij het thema dat zij op dat moment in de groep behandelen, dan is er tijdswinst en verdieping in één klap.

De kinderen zijn namelijk al actief bezig met het thema in de groep, ze verrijken hun taalgebruik en zitten sneller op de “filosofeerstoel”.

Filosoferen is uitdagend en kleuters komen met wonderbaarlijke, verrassende en verfrissende opmerkingen over alledaagse voor ons vanzelfsprekende thema’s. Volg mij op twitter @nadenksels en je kunt dagelijks meegenieten.

Voor kleuters is nog niets vanzelfsprekend, ze staan vol vragen in de wereld, voor hen is alles mogelijk!

Kinderen die iets meer aankunnen leven op als zij aangesproken worden op hun eigen hogere denkniveau. Ze vinden het heerlijk om geprikkeld te worden met vragen en opdrachten die ze niet verwachten. Ze moeten echt leren nadenken en gaan leren hoe te formuleren wat ze, zoals een 5 jarige meedenker treffend formuleerde, “in hun hoofd” hebben. Ze gaan daarnaast ook nog leren luisteren naar een ander en leren ingaan op wat een ander zegt.

In de map staan tips en opdrachten om dit spelenderwijs en stapsgewijs te leren.